Czy posiadasz pozwolenie do fotografowania w kościele?